Projectes STEAM amb ESP32

Elaborats en el marc de la formació: «Eines per al nou currículum de Tecnologia, Robòtica i Programació (ESO i Batxillerat)»