Manual de KeyBot

Robòtica amb ArduinoBlocks i comunicació amb Apps i IoT
Aquest manual ha estat elaborat per Fernando Hernández García, Enginyer, formador i professor de l'institut Torre del Palau (Terrassa - Barcelona). S'ha realitzat amb la col·laboració de Eduard Casadevall i Toni Moreno. I amb el suport d'Arduinoblocks, Robolot, i Innova Didàctic S.L.

Qualsevol suggeriment a: tdrtecnologia@gmail.com

Introducció


Aquesta guia és un eina per al muntatge i programació del robot KEYBOT de Keyestudio. Està basat en la placa de control Arduino però per realitzar la programació farem servir un entorn de programació mitjançant blocs anomenat ArduinoBlocks. Aquest llenguatge de programació és molt versàtil i fàcil d'aprendre i, a més, ens permetrà programar coses sorprenents gràcies a la seva potència i versatilitat.

En aquest manual trobareu una sèrie d'activitats guiades per poder aprendre a programar d'una forma molt fàcil i engrescadora i aprendrem conceptes relacionats amb les S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, Math).


Amb el KEYBOT tindrem els sensors i actuadors necessaris per poder programar completament el nostre robot i, a més, introduir-nos en el món de la programació d'entorns físics (Physical Computing).

També realitzarem una sèrie d'aprenentatges en les comunicacions (port sèrie, Bluetooth i Wifi), per tal d'endinsar-nos en el món de IoT (Internet of Things).

Per treballar amb aquest robot tenim un kit de peces per muntar-lo i uns elements addicional per afegir més funcionalitats.Pàgina de l'entorn de programació: ArduinoBlocks.

Pàgina subministradora del material: Innova didactic.